User Tools

Site Tools


31-21651-mission-valley-la-gi
Mission Valley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Bell
Nơi khám phá Farpoint Observatory,
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21651
Tên thay thế 1999 OF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7620100
Viễn điểm quỹ đạo 2.9269612
Độ lệch tâm 0.0289949
Chu kỳ quỹ đạo 1752.2821163
Độ bất thường trung bình 287.94504
Độ nghiêng quỹ đạo 13.81792
Kinh độ của điểm nút lên 125.72888
Acgumen của cận điểm 191.74882
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21651 Mission Valley (1999 OF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1999 bởi G. Bell ở Farpoint Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21651 Mission Valley
31-21651-mission-valley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)