User Tools

Site Tools


31-21648-gravanschaik-la-gi
Gravanschaik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21648
Tên thay thế 1999 NB57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9989547
Viễn điểm quỹ đạo 3.1990659
Độ lệch tâm 0.2308785
Chu kỳ quỹ đạo 1530.4193158
Độ bất thường trung bình 315.72655
Độ nghiêng quỹ đạo 11.54302
Kinh độ của điểm nút lên 260.94686
Acgumen của cận điểm 177.95894
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21648 Gravanschaik (1999 NB57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21648 Gravanschaik
31-21648-gravanschaik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)