User Tools

Site Tools


31-21644-vinay-la-gi

21644 Vinay là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1370.4239593 ngày (3.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
31-21644-vinay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)