User Tools

Site Tools


31-21643-kornev-la-gi
Kornev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21643
Tên thay thế 1999 NJ42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9369538
Viễn điểm quỹ đạo 2.5644892
Độ lệch tâm 0.1394076
Chu kỳ quỹ đạo 1233.3350315
Độ bất thường trung bình 147.17172
Độ nghiêng quỹ đạo 3.90163
Kinh độ của điểm nút lên 110.60858
Acgumen của cận điểm 282.19900
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21643 Kornev (1999 NJ42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21643 Kornev
31-21643-kornev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)