User Tools

Site Tools


31-21636-huertas-la-gi
Huertas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21636
Tên thay thế 1999 NS34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8983204
Viễn điểm quỹ đạo 2.5425230
Độ lệch tâm 0.1450631
Chu kỳ quỹ đạo 1208.5138187
Độ bất thường trung bình 245.97542
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89236
Kinh độ của điểm nút lên 70.57247
Acgumen của cận điểm 220.47575
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21636 Huertas (1999 NS34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21636 Huertas
31-21636-huertas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)