User Tools

Site Tools


31-21635-micahtoll-la-gi
Micahtoll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln Team
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21635
Tên thay thế 1999 NU19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9520488
Viễn điểm quỹ đạo 2.9216236
Độ lệch tâm 0.1989413
Chu kỳ quỹ đạo 1389.4341024
Độ bất thường trung bình 89.86425
Độ nghiêng quỹ đạo 1.75879
Kinh độ của điểm nút lên 245.99348
Acgumen của cận điểm 86.62845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21635 Micahtoll (1999 NU19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln Team ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21635 Micahtoll
31-21635-micahtoll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)