User Tools

Site Tools


31-21634-huangweikang-la-gi
Huangweikang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21634
Tên thay thế 1999 NB18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8659029
Viễn điểm quỹ đạo 2.7376041
Độ lệch tâm 0.1893559
Chu kỳ quỹ đạo 1275.5182032
Độ bất thường trung bình 105.35692
Độ nghiêng quỹ đạo 6.76286
Kinh độ của điểm nút lên 69.57503
Acgumen của cận điểm 328.17471
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21634 Huangweikang (1999 NB18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21634 Huangweikang
31-21634-huangweikang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)