User Tools

Site Tools


31-21626-matthewhall-la-gi
Matthewhall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21626
Tên thay thế 1999 NP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8454161
Viễn điểm quỹ đạo 2.6614401
Độ lệch tâm 0.1810628
Chu kỳ quỹ đạo 1235.5603749
Độ bất thường trung bình 215.96754
Độ nghiêng quỹ đạo 5.23563
Kinh độ của điểm nút lên 200.37963
Acgumen của cận điểm 124.53697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21626 Matthewhall (1999 NP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21626 Matthewhall
31-21626-matthewhall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)