User Tools

Site Tools


31-21625-seira-la-gi
Seira
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21625
Tên thay thế 1999 NN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3887533
Viễn điểm quỹ đạo 3.8234409
Độ lệch tâm 0.2309470
Chu kỳ quỹ đạo 1999.4980149
Độ bất thường trung bình 180.88387
Độ nghiêng quỹ đạo 15.67852
Kinh độ của điểm nút lên 260.95705
Acgumen của cận điểm 132.37213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21625 Seira (1999 NN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21625 Seira
31-21625-seira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)