User Tools

Site Tools


31-21623-albertshieh-la-gi
Albertshieh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21623
Tên thay thế 1999 LS24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1679675
Viễn điểm quỹ đạo 2.5986143
Độ lệch tâm 0.0903471
Chu kỳ quỹ đạo 1343.8908904
Độ bất thường trung bình 226.71297
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28528
Kinh độ của điểm nút lên 249.01001
Acgumen của cận điểm 286.63038
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21623 Albertshieh (1999 LS24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21623 Albertshieh
31-21623-albertshieh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)