User Tools

Site Tools


31-21622-victorshia-la-gi

21622 Victorshia là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1215.2990760 ngày (3.33 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
31-21622-victorshia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)