User Tools

Site Tools


31-21618-sheikh-la-gi
Sheikh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21618
Tên thay thế 1999 JT122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7268736
Viễn điểm quỹ đạo 2.5960290
Độ lệch tâm 0.2010583
Chu kỳ quỹ đạo 1160.6909942
Độ bất thường trung bình 251.21661
Độ nghiêng quỹ đạo 2.62365
Kinh độ của điểm nút lên 114.26163
Acgumen của cận điểm 198.55301
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21618 Sheikh (1999 JT122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21618 Sheikh
31-21618-sheikh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)