User Tools

Site Tools


31-21617-johnhagen-la-gi
Johnhagen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21617
Tên thay thế 1999 JO119
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9955280
Viễn điểm quỹ đạo 2.6876876
Độ lệch tâm 0.1477958
Chu kỳ quỹ đạo 1308.7890785
Độ bất thường trung bình 67.97162
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42622
Kinh độ của điểm nút lên 221.98527
Acgumen của cận điểm 148.25422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21617 Johnhagen (1999 JO119) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21617 Johnhagen
31-21617-johnhagen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)