User Tools

Site Tools


31-21615-guardamano-la-gi
Guardamano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21615
Tên thay thế 1999 JQ76
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1255616
Viễn điểm quỹ đạo 2.4478198
Độ lệch tâm 0.0704639
Chu kỳ quỹ đạo 1263.0180764
Độ bất thường trung bình 195.80630
Độ nghiêng quỹ đạo 6.12602
Kinh độ của điểm nút lên 166.99081
Acgumen của cận điểm 100.31595
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21615 Guardamano (1999 JQ76) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, USA.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21615 Guardamano
31-21615-guardamano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)