User Tools

Site Tools


31-21611-rosoff-la-gi
Rosoff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21611
Tên thay thế 1999 JV50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1470111
Viễn điểm quỹ đạo 3.2045509
Độ lệch tâm 0.1976133
Chu kỳ quỹ đạo 1598.7268450
Độ bất thường trung bình 298.30305
Độ nghiêng quỹ đạo 12.53752
Kinh độ của điểm nút lên 213.68755
Acgumen của cận điểm 125.75063
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21611 Rosoff (1999 JV50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21611 Rosoff
31-21611-rosoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)