User Tools

Site Tools


31-21608-gloyna-la-gi
Gloyna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21608
Tên thay thế 1999 GQ35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0097236
Viễn điểm quỹ đạo 2.7245384
Độ lệch tâm 0.1509876
Chu kỳ quỹ đạo 1330.2457344
Độ bất thường trung bình 89.52432
Độ nghiêng quỹ đạo 5.64445
Kinh độ của điểm nút lên 235.83148
Acgumen của cận điểm 69.68101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21608 Gloyna (1999 GQ35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tara Ellen Gloyna (b. 1989) was awarded second place in the 2005 Intel International Science và Engineering Fair for her environmental sciences project. She attends the Temple High School, Temple, Texas, Hoa Kỳ

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21608 Gloyna
31-21608-gloyna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)