User Tools

Site Tools


31-21605-reynoso-la-gi
Reynoso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21605
Tên thay thế 1999 CL81
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7275438
Viễn điểm quỹ đạo 3.3956594
Độ lệch tâm 0.1091121
Chu kỳ quỹ đạo 1956.6874195
Độ bất thường trung bình 308.01464
Độ nghiêng quỹ đạo 10.86442
Kinh độ của điểm nút lên 192.69923
Acgumen của cận điểm 269.43794
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

21605 Reynoso (1999 CL81) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21605 Reynoso
31-21605-reynoso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)