User Tools

Site Tools


31-21589-rafes-la-gi
Rafes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21589
Tên thay thế 1998 SR162
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3330349
Viễn điểm quỹ đạo 3.2278217
Độ lệch tâm 0.1609081
Chu kỳ quỹ đạo 1693.4249765
Độ bất thường trung bình 145.41209
Độ nghiêng quỹ đạo 8.88857
Kinh độ của điểm nút lên 227.31305
Acgumen của cận điểm 25.47504
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

21589 Rafes (1998 SR162) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21589 Rafes
31-21589-rafes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)