User Tools

Site Tools


31-21575-padmanabhan-la-gi
Padmanabhan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21575
Tên thay thế 1998 RB80
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4512233
Viễn điểm quỹ đạo 3.0222623
Độ lệch tâm 0.1043282
Chu kỳ quỹ đạo 1653.6721720
Độ bất thường trung bình 188.19714
Độ nghiêng quỹ đạo 6.08658
Kinh độ của điểm nút lên 95.86050
Acgumen của cận điểm 124.94532
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

21575 Padmanabhan (1998 RB80) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21575 Padmanabhan
31-21575-padmanabhan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)