User Tools

Site Tools


31-21574-ouzan-la-gi
Ouzan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21574
Tên thay thế 1998 RZ71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7695553
Viễn điểm quỹ đạo 2.9904959
Độ lệch tâm 0.0383574
Chu kỳ quỹ đạo 1785.2249428
Độ bất thường trung bình 343.06249
Độ nghiêng quỹ đạo 2.75860
Kinh độ của điểm nút lên 63.53654
Acgumen của cận điểm 308.81156
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

21574 Ouzan (1998 RZ71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21574 Ouzan
31-21574-ouzan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)