User Tools

Site Tools


31-21570-muralidhar-la-gi
Muralidhar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21570
Tên thay thế 1998 RK33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2345071
Viễn điểm quỹ đạo 2.9489323
Độ lệch tâm 0.1378284
Chu kỳ quỹ đạo 1523.9842095
Độ bất thường trung bình 189.76638
Độ nghiêng quỹ đạo 13.20008
Kinh độ của điểm nút lên 2.19038
Acgumen của cận điểm 253.23337
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0203
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.60

21570 Muralidhar (1998 RK33) là tiểu hành tinh thuộc tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Thiên thạch được đặt theo tên của Vinayak Muralidhar vì được giải nhì Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel năm 2006.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21570 Muralidhar
31-21570-muralidhar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)