User Tools

Site Tools


31-21568-evanmorikawa-la-gi
Evanmorikawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21568
Tên thay thế 1998 RM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8637973
Viễn điểm quỹ đạo 2.6998177
Độ lệch tâm 0.1831926
Chu kỳ quỹ đạo 1258.9745212
Độ bất thường trung bình 256.89308
Độ nghiêng quỹ đạo 24.92438
Kinh độ của điểm nút lên 350.04268
Acgumen của cận điểm 45.14663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

21568 Evanmorikawa (1998 RM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21568 Evanmorikawa
31-21568-evanmorikawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)