User Tools

Site Tools


31-1046-tcn-la-gi

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2 TCN
Thế kỷ:
 • thế kỷ 12 TCN
 • thế kỷ 11 TCN
 • thế kỷ 10 TCN
Thập niên:
 • thập niên 1060 TCN
 • thập niên 1050 TCN
 • thập niên 1040 TCN
 • thập niên 1030 TCN
 • thập niên 1020 TCN
Năm:
 • 1049 TCN
 • 1048 TCN
 • 1047 TCN
 • 1046 TCN
 • 1045 TCN
 • 1044 TCN
 • 1043 TCN

Lỗi Lua: Số không hợp lệ -1045.

Năm 1046 TCN là một năm trong lịch Julius.

Mục lục

 • 1 Sự kiện
 • 2 Sinh
 • 3 Mất
 • 4 Tham khảo
31-1046-tcn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)