User Tools

Site Tools


31--c-ch-nh-c-linh-la-gi

Trường THCS Đức Chính, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận

Đức Chính là một xã thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã Đức Chính có diện tích 23,49 km², dân số năm 1999 là 4937 người,[1] mật độ dân số đạt 210 người/km².

31--c-ch-nh-c-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)