User Tools

Site Tools


31--a-linh-la-gi

Địa Linh là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Chợ Rã, xã Bành Trạch.
  • Đông giáp xã Bành Trạch, xã Yến Dương.
  • Nam giáp xã Yến Dương, xã Quảng Khê.
  • Tây giáp xã Thượng Giáo.

Xã Địa Linh có diện tích 31,17 km², dân số năm 1999 là 2496 người,[1] mật độ dân số đạt 80 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Địa Linh có diện tích 31,18 km², dân số khoảng 3060 người, mật độ dân số đạt 98 người/km².[3]. Xã có tỉnh lộ 258 chạy qua địa bàn

Xã Địa Linh được chia thành các thôn bản: Váng 1, Váng 2, Pác Nghè 1, Pác Nghè 2, Tiền Phong, Nà Mô, Cốc Pái, Nà Đúc 1, Nà Đúc 2.

31--a-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)