User Tools

Site Tools


30-y-n-ph-b-c-m-la-gi

Yên Phú là một thị trấn huyện lị của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Quảng Lâm (Bảo Lâm, Cao Bằng).
  • Đông giáp xã Yên Phong, xã Phú Nam.
  • Nam giáp xã Yên Cường.
  • Tây giáp xã Lạc Nông, xã Giáp Trung.

Ngày 31 tháng 03 năm 2009, thị trấn Yên Phú được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 6.723,31 ha diện tích tự nhiên và 6.082 nhân khẩu của xã Yên Phú, huyện Bắc Mê.[1], mật độ dân cư đạt 90 người/km².

30-y-n-ph-b-c-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)