User Tools

Site Tools


30-xu-n-th-l-t-la-gi

Xuân Thọ
Địa lý
Diện tích 6.246 ha[1]
Dân số (2011)  
 Tổng cộng 6.246 người[1]
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt

Xuân Thọ là một xã nằm ở phía Đông của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 2011, xã có dân số 6.246 người, diện tích 6.246 ha.[1]

  1. ^ a ă â “Thông tin tổng quan”. Xuân Thọ. Thành phố Đà Lạt. 2011. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
  • Trang chính thức của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng
30-xu-n-th-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)