User Tools

Site Tools


30-xu-n-ph-s-ng-c-u-la-gi

Xuân Phú là một phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Phường Xuân Phú có 1.116,61 ha diện tích tự nhiên và 8.324 nhân khẩu. Địa giới hành chính của phường Xuân Phú: Đông giáp vịnh Xuân Đài, phường Xuân Thành; Tây giáp xã Xuân Lam; Nam giáp phường Xuân Thành và xã Xuân Lâm; Bắc giáp xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, phường Xuân Yên.[1]

30-xu-n-ph-s-ng-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)