User Tools

Site Tools


30-tr-n-ph-h-giang-th-nh-ph-la-gi

Trần Phú là một phường của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Ngọc Hà.
  • Đông giáp phường Ngọc Hà.
  • Nam giáp phường Minh Khai.
  • Tây giáp phường Nguyễn Trãi, phường Quang Trung.

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, 117,20 ha diện tích tự nhiên và 628 người của phường Trần Phú được tách ra để nhập vào phường Ngọc Hà mới được thành lập, phường Trần Phú lúc này còn lại 244,80 ha diện tích tự nhiên và 6.462 người[1], mật độ dân cư đạt 2.640 người/km². Sông Miện tạo thành ranh giới tự nhiên phía tây của phường.

  1. ^ a ă â “Nghị định số 104/2005/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
30-tr-n-ph-h-giang-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)