User Tools

Site Tools


30-th-ng-t-n-x-trung-ng-tri-u-ti-n-la-gi

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (tiếng Triều Tiên: 조선중앙통신사, Hán tự: 朝鮮中央通信社, Hán-Việt: Triều Tiên Trung ương Thông tin xã, tên giao dịch quốc tế: Korean Central News Agency - viết tắt: KCNA) là cơ quan thông tấn cấp nhà nước duy nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo website chính thức của cơ quan này, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên là tiếng nói của Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa lại tin tức của các báo chí bao gồm cả báo in, đài phát thanh và đài truyền hình của Triều Tiên. Cơ quan cũng phát tin do mình biên tập riêng.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên có các cơ quan thường trú tại Trung Quốc, Nga, Cuba, Ấn Độ, Iran, Ai Cập, và Nhật Bản.

30-th-ng-t-n-x-trung-ng-tri-u-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)