User Tools

Site Tools


30-quang-trung-h-giang-th-nh-ph-la-gi

Quang Trung là một phường của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phong Quang và Thuận Hòa của huyện Vị Xuyên.
  • Đông giáp xã Ngọc Đường.
  • Nam giáp phường Ngọc Hà, phường Trần Phú, phường Nguyễn Trãi.
  • Tây giáp xã Phương Độ (TP Hà Giang), xã Phong Quang (Vị Xuyên).

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, 23 ha diện tích tự nhiên và 90 người của xã Ngọc Đường được chuyển và phường Quang Trung quản lý, lúc này phường Quang Trung có 1.132 ha diện tích tự nhiên và 3.623 người[3] Đến ngày 23 tháng 6 năm 2006, 103,4 ha diện tích tự nhiên và 77 người của phường Quang Trung thuộc thị xã Hà Giang về xã Phong Quang thuộc huyện Vị Xuyên quản lý. Lúc bày, phường Quang Trung còn lại 1.005,6 ha diện tích tự nhiên và 3.605 người,[1] mật độ dân cư đạt 358 người/km². Trên địa phận phường Quang Trung có quốc lộ 4C và sông Miện chảy qua.

30-quang-trung-h-giang-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)