User Tools

Site Tools


30-qu-n-khu-nam-kinh-la-gi

Quân khu Nam Kinh (giản thể: 南京军区; phồn thể: 南京軍區; bính âm: nánjīng jūnqū) là một trong bảy đại quân khu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Thẩm quyền của quân khu này bao gồm tất cả quân đội cảnh sát vũ trang ở An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, và Thượng Hải. Ngoài ra, vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không cộng nhận tính hợp pháp của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan nên về lý thuyết quân khu này bao gồm cả Tỉnh Đài Loan.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết quân khu này có 250.000 người, ba quân chủng, hai sư đoàn xe bọc thép, một sư đoàn cơ binh, ba sư đoàn cơ giới bộ binh, pháo binh. Ngoài ra còn có một lữ đoàn thiết giáp, bốn lữ bộ binh cơ giới, hai lữ đoàn pháo binh, ba lữ đoàn phòng không, cộng với một trung đoàn chống tăng.

Tổng hành dinh của Hạm đội Đông Hải nằm trong khu vực, tại Ninh Ba.

30-qu-n-khu-nam-kinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)