User Tools

Site Tools


30-phong-quang-la-gi

Phong Quang là một xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Bắc giáp xã Minh Tâm và Thuận Hòa của huyện Vị Xuyên; Đông giáp xã Thuận Hòa (Vị Xuyên), phường Quang Trung (thành phố Hà Giang); Nam giáp phường Quang Trung và xã Phương Độ (TP Hà Giang); Tây giáp xã Phương Tiến và Thanh Thủy.

Ngày 23 tháng 6 năm 2006, 103,4 ha diện tích tự nhiên và 77 người của phường Quang Trung thuộc thị xã Hà Giang được chuyển về xã Phong Quang thuộc huyện Vị Xuyên quản lý. Lúc này, Phong Quang có có 3,478,4 ha diện tích tự nhiên và 1,855 người[1] mật độ dân cư đạt 53 người/km². Sông Lô tạo thành ranh giới phía tây và tây nam của xã.

30-phong-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)