User Tools

Site Tools


30-ph-ng-thi-n-la-gi

Phương Thiện là một xã thuộc thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phương Độ, phường Nguyễn Trãi.
  • Đông giáp xã Phú Linh và Đạo Đức của huyện Vị Xuyên.
  • Nam giáp xã Đạo Đức và xã Cao Bồ (Vị Xuyên).
  • Tây giáp xã Cao Bồ (Vị Xuyên).

Ngày 23 tháng 6 năm 2006, 3.219 ha diện tích tự nhiên và 3.227 người của xã Phương Thiện thuộc huyện Vị Xuyên được chuyển về thị xã Hà Giang quản lý[1] mật độ dân cư đạt 100 người/km². Trên địa phận xã Phương Thiện có quốc lộ 2 chạy qua và đây là xã cửa ngõ phía Nam của thành phố.

Cây sống dai trên chỏm núi đá vôi ở Cao Bành, xã Phương Thiện.
30-ph-ng-thi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)