User Tools

Site Tools


30-ph-ng-h-giang-th-nh-ph-la-gi

Phương Độ là một xã của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phương Tiến và Phong Quang của huyện Vị Xuyên.
  • Đông giáp phường Quang Trung, phường Nguyễn Trãi.
  • Nam giáp xã Phương Thiện, xã Cao Bồ (Vị Xuyên).
  • Tây giáp xã Cao Bồ và xã Phương Tiến (Vị Xuyên).

Ngày 23 tháng 6 năm 2006, toàn bộ 4.303 ha diện tích tự nhiên và 3.515 người của xã Phương Độ thuộc huyện Vị Xuyên được chuyển. về thị xã Hà Giang quản lý[1] mật độ dân cư đạt 82 người/km². Sông Lô tạo thành một đoạn ranh giới đông bắc của Phương Độ. Quốc lộ 2, đoạn từ trung tâm thị xã Hà Giang đến cửa khẩu Thanh Thủy, đi qua phần phía đông của xã.

  1. ^ a ă â “Nghị định số 64/2006/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập 2011-28-12. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
30-ph-ng-h-giang-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)