User Tools

Site Tools


30-ph-n-c-p-h-nh-ch-nh-c-ng-h-a-d-n-ch-nh-n-d-n-tri-u-ti-n-la-gi

Hệ thống hành chính của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gồm cấp trung ương và ba cấp địa phương. Chính quyền cấp thấp hơn là một cơ quan trực thuộc chính quyền cấp cao hơn.

Bản đồ Bắc Triều Tiên với "trực hạt thị" Bình Nhưỡng và "đặc biệt thị" La Tiên (màu tím hồng); "đặc cấp thị" Nam Phố và Khai Thành (màu cam) và chín "đạo" (màu lục)

Cấp hành chính địa phương thứ nhất gồm:

Các đặc khu thì không được phân cấp hơn nữa, nghĩa là dưới chúng không có cấp hành chính nào cả.

Bản đồ hành chính với các đơn vị cấp địa phương thứ hai của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Cấp hành chính địa phương thứ hai gồm các đơn vị hành chính cấp dưới của tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương:

  • Quận (Tiếng Triều Tiên구역區域 (khu vực)kuyŏk): Là các đơn vị hành chính cấp dưới của thành phố trực thuộc trung ương. Có 20 quận cả thảy ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trong đó 19 quận thuộc Bình Nhưỡng và 1 quận thuộc Rasŏn.
  • Thành phố trực thuộc tỉnh (Tiếng Triều Tiên (thị)si): có 26 đơn vị, đó là Kanggye, Hŭich'ŏn, Manp'o (tỉnh Chagang), Ch'ŏngjin, Hoeryŏng, Kimch'aek (tỉnh Hamgyŏng Bắc), Hamhŭng, Sinp'o, Tanch'on (tỉnh Hamgyŏng Nam), Sariwŏn, Kaesŏng, Songrim (tỉnh Hwanghae Bắc), Haeju (tỉnh Hwanghae Nam), Munch'ŏn, Wŏnsan (tỉnh Kangwŏn), Sinŭiju, Chŏngju, Kusŏng (tỉnh P'yŏngan-puk), P'yŏngsŏng, Anju, Kaech'ŏn, Sunch'ŏn, Tŏkch'ŏn (tỉnh P'yŏngan Nam), và Hyesan (tỉnh Ryanggang).
  • Thành phố đặc biệt (Tiếng Triều Tiên특급시特級市 (đặc cấp thị)t'ŭkgŭpsi): có 1 đơn vị, đó là Namp'o của tỉnh Ryanggang.
  • Huyện (Tiếng Triều Tiên (quận)kun): là loại đơn vị hành chính địa phương cấp thứ hai ở khu vực nông thôn. Số lượng đơn vị của loại này nhiều hơn so với các loại đơn vị hành chính đồng cấp khác.

Cấp hành chính địa phương thấp nhất gồm các loại:

  • (Tiếng Triều Tiên (lý)ri): là các đơn vị ở vùng nông thôn.
  • Phường (Tiếng Triều Tiên (động)tong): là các đơn vị ở vùng đô thị.
  • Thị trấn (Tiếng Triều Tiên (ấp)Ŭp): là các đơn vị ở vùng nông thôn nhưng có mức độ đô thị hóa cao hơn xã.
  • Khu lao động (Tiếng Triều Tiên로동자구勞動者區 (lao động giả khu)Rodongjagu): là các đơn vị gồm những khu tập thể của người lao động, song không phải huyện nào cũng có loại đơn vị hành chính này.
  1. ^ Tên bằng chữ Latinh của các địa phương áp dụng phương pháp chuyển tự tiếng Triều Tiên sang chữ Latinh thường dùng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
30-ph-n-c-p-h-nh-ch-nh-c-ng-h-a-d-n-ch-nh-n-d-n-tri-u-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)