User Tools

Site Tools


30-ph-linh-la-gi

Phú Linh là một xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp phường Minh Khai (TP Hà Giang), xã Kim Thạch.
  • Đông giáp xã Kim Thạch, xã Kim Linh, xã Linh Hồ.
  • Nam giáp xã Ngọc Linh, thị trấn Vị Xuyên.
  • Tây giáp xã Đạo Đức, xã Phương Thiện (TP Hà Giang).

Ngày 23 tháng 6 năm 2006, toàn bộ 4,350 ha diện tích tự nhiên và 5.231 người của xã Phú Linh thuộc thị xã Hà Giang được chuyển về huyện Vị Xuyên quản lý.[1] mật độ dân cư đạt 120 người/km². Sông Lô tạo thành một đoạn ranh giới phía tây bắc của xã.

30-ph-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)