User Tools

Site Tools


30-ng-c-h-h-giang-th-nh-ph-la-gi

Ngọc Hà
Phường
Địa lý
Diện tích 2,38 km²[1]
Dân số (2005)  
 Tổng cộng 3027 người[1]
 Mật độ 1272 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Giang
Thị xã Hà Giang
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 692[1]

Ngọc Hà là một phường của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Phường có diện tích 2,38 km², dân số năm 2005 là 3027 người,[1] mật độ dân số đạt 1272 người/km².

Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Quang Trung và xã Ngọc Đường
  • Đông giáp xã Ngọc Đường
  • Tây giáp phường Trần Phú và Minh Khai
  • Nam giáp xã Ngọc Đường

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, phường Ngọc Hà được thành lập trên cơ sở 120,90 ha diện tích tự nhiên và 2.399 người của xã Ngọc Đường cùng 117,20 ha diện tích tự nhiên và 628 người của phường Trần Phú[3], mật độ dân cư đạt 1.271 người/km². Phường Ngọc Hà có quốc lộ 34 chạy qua, sông Miện chảy qua phần phía bắc của phường.

30-ng-c-h-h-giang-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)