User Tools

Site Tools


30-kim-linh-v-xuy-n-la-gi

Kim Linh là một xã của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Kim Thạch, xã Yên Định (Bắc Mê).
  • Đông giáp xã Minh Ngọc (Bắc Mê).
  • Nam giáp xã Linh Hồ.
  • Tây giáp xã Linh Hồ, xã Phú Linh.

Ngày 20 tháng 8 năm 1999, xã Kim Linh được thành lập trên cơ sở 3.590 ha diện tích tự nhiên và 2.064 người của xã Kim Thạch.[3] Ngày 23 tháng 6 năm 2006, toàn bộ 3.590 ha diện tích tự nhiên và 2.529 người của xã Kim Linh thuộc thị xã Hà Giang được chuyển về huyện Vị Xuyên quản lý[1] mật độ dân cư đạt 70 người/km².

  1. ^ a ă â “Nghị định số 64/2006/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ “Nghị định số 74/1999/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
30-kim-linh-v-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)