User Tools

Site Tools


30-khai-c-n-la-gi

Khai căn, hay căn, căn thức... là phép toán ngược, dùng để tìm cơ số của phép lũy thừa, để khi số a lũy thừa lên với bậc tương ứng thì bằng đúng số b đã cho.

n (là số tự nhiên khác 0) gọi là chỉ số, bậc của căn thức. Nếu n là bậc hai thì không phải viết.

Mục lục

 • 1 Ký hiệu
 • 2 Định lý
  • 2.1 Căn bậc chẵn
  • 2.2 Căn bậc lẻ
 • 3 Tính chất
 • 4 Xem thêm
 • 5 Tham khảo

Với

n Căn bậc
a Giá trị
b Số khai căn

Thí dụ

Với hai số a và b không âm, ta có: a < b < .

Căn bậc chẵn[sửa | sửa mã nguồn]

Căn bậc chẵn của số thực a có giá trị khi và chỉ khi a là số không âm. Số thực dương có đúng hai căn bậc chẵn, ký hiệu ±.

Ta có: (ký hiệu giá trị tuyệt đối của ).

Căn bậc lẻ[sửa | sửa mã nguồn]

Bất kì số thực nào cũng chỉ có một căn bậc lẻ thực. Căn bậc lẻ của một số thực có cùng dấu (+ hoặc -) với số thực đó.

 1. nếu n lẻ và nếu n chẵn
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Phép nhân
 • Phép chia
 • Lũy thừa
 • Lôgarit
 • Vi phân
 • Giới hạn
 • Tích phân
30-khai-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)