User Tools

Site Tools


30-kh-u-vai-la-gi

Khâu Vai là một xã của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cán Chủ Phìn, xã Lũng Pù.
  • Đông giáp xã Đức Hạnh (Bảo Lâm, Cao Bằng).
  • Nam giáp xã Niêm Tòng.
  • Tây giáp xã Niêm Sơn, xã Tát Ngà.

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, 1.137,50 ha diện tích tự nhiên và 1.380 nhân khẩu của xã Khau Vai được tách ra để góp phần hình thành xã Niêm Tòng. Lúc này, xã Khâu Vai còn lại 3.017,50 ha diện tích tự nhiên và 4.588 người.[1] mật độ dân cư đạt 152 người/km². Sông Nho Quế tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông của xã. Khâu Vai có tỉnh lộ 217 chạy qua phần phía đông.

Tên xã vốn được đặt theo tên bản Khau Vai, nơi có chợ Khau Vai nổi tiếng. "Khau Vai" theo tiếng Tày, Nùng có nghĩa là "đèo gai". Tuy nhiên vì các lý do không rõ, các văn liệu tiếng phổ thông viết thành "Khâu Vai".

  1. ^ a ă â “Nghị định số 104/2005/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
30-kh-u-vai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)