User Tools

Site Tools


30-hankook-ilbo-la-gi

Hankook Ilbo
Loại hình Nhật báo
Hình thức Báo khổ rộng
Chủ sở hữu Hankook Ilbo
Nhà xuất bản Chang Jae-ku
Thành lập 9 tháng 6 năm 1954
Trụ sở Seoul, Hàn Quốc
Trang web news.hankooki.com
Hankook Ilbo
Hangul 한국일보
Hanja 韓國日報
Romaja quốc ngữ Hanguk Ilbo
McCune–Reischauer Han'guk Ilbo
Hán-Việt Hàn Quốc Nhật báo

Hankook Ilbo là một tờ báo tiếng Triều Tiên xuất bản tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là tờ báo anh em với The Korea Times. "Hankook" có nghĩa là "Hàn Quốc" trong tiếng Triều Tiên.

  • Truyền thông Hàn Quốc
  • Trang chính thức (tiếng Hàn)
30-hankook-ilbo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)