User Tools

Site Tools


30-h-ng-s-n-m-c-la-gi

Hồng Sơn là một xã nằm ở miền bắc huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Phía Bắc giáp xã An Mỹ và Tuy Lai, phía Đông, Đông Nam giáp xã Lê Thanh, phía Tây Nam giáp xã Hợp Tiến, phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình. Xã Hồng Sơn gồm các thôn: Thượng, Trung, Hạ Sở, Đặng, Vĩnh An, Bình Lạng.

Hồng Sơn có dãy núi đá vôi ở phía Tây. Một số núi có tên là: Núi Phổ Đà, Núi Yên Ngựa, Núi Con Mối...

Chân núi và trên núi Phổ Đà có quần thể: Chùa Cao - Bàn Long Tự, hiện nay do Đại đức Thích Minh Huyền trụ trì. Chùa cao với cảnh sắc sơn thủy hữu tình được nhiều người đến chiêm bái, tham quan.

30-h-ng-s-n-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)