User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20801-20900-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
20801 - 2000 SC179 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20802 - 2000 SR179 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20803 - 2000 SK188 21 tháng 9 năm 2000 Haleakala NEAT
20804 Etter 2000 SW209 25 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20805 - 2000 SC220 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20806 - 2000 SW220 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20807 - 2000 SY220 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20808 - 2000 SR243 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20809 Eshinjolly 2000 SW259 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20810 - 2000 SE266 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20811 - 2000 ST266 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20812 Shannonbabb 2000 SL269 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20813 Aakashshah 2000 SB274 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20814 Laurajones 2000 SW292 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20815 - 2000 SZ318 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20816 - 2000 SQ319 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20817 Liuxiaofeng 2000 TT50 1 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20818 Karmadiraju 2000 TQ54 1 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20819 - 2000 TX55 1 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20820 - 2000 UZ3 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20821 Balasridhar 2000 UT5 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20822 Lintingnien 2000 UK7 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20823 Liutingchun 2000 UZ7 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20824 - 2000 UX9 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20825 - 2000 UN11 16 tháng 10 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
20826 - 2000 UV13 21 tháng 10 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
20827 - 2000 UY25 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20828 Linchen 2000 UO27 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20829 - 2000 UR27 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20830 Luyajia 2000 UG45 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20831 Zhangyi 2000 UM47 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20832 Santhikodali 2000 UQ47 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20833 - 2000 US47 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20834 Allihewlett 2000 UM48 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20835 Eliseadcock 2000 UY49 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20836 Marilytedja 2000 UE51 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20837 Ramanlal 2000 UX52 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20838 - 2000 UY53 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20839 Bretharrison 2000 US55 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20840 Borishanin 2000 UF58 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20841 - 2000 UM69 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20842 - 2000 UG75 31 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20843 Kuotzuhao 2000 UZ78 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20844 - 2000 UK97 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20845 - 2000 UY102 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20846 Liyulin 2000 US103 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20847 - 2000 UW104 27 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20848 - 2000 UA105 27 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
20849 - 2000 VJ1 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20850 Gaglani 2000 VF2 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20851 Ramachandran 2000 VA8 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20852 Allilandstrom 2000 VY12 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20853 Yunxiangchu 2000 VQ13 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20854 Tetruashvily 2000 VH27 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20855 Arifawan 2000 VV27 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20856 Hamzabari 2000 VT28 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20857 Richardromeo 2000 VA30 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20858 Cuirongfeng 2000 VM31 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20859 - 2000 VT31 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20860 - 2000 VS34 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20861 Lesliebeh 2000 VX34 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20862 Jenngoedhart 2000 VY34 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20863 Jamescronk 2000 VW35 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20864 - 2000 VF36 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20865 - 2000 VL36 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20866 - 2000 VP37 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20867 - 2000 VT37 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20868 - 2000 VR39 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20869 - 2000 VK45 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20870 Kaningher 2000 VC48 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20871 - 2000 VJ48 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20872 - 2000 VV48 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20873 Evanfrank 2000 VH49 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20874 MacGregor 2000 VL49 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20875 - 2000 VU49 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20876 - 2000 VW49 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20877 - 2000 VD50 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20878 Uwetreske 2000 VH50 2 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20879 Chengyuhsuan 2000 VJ55 3 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20880 Yiyideng 2000 VE57 3 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20881 - 2000 VG57 3 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20882 - 2000 VH57 3 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20883 Gervais 2000 VD58 3 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20884 - 2000 VA59 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20885 - 2000 WD2 18 tháng 11 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
20886 - 2000 WE2 18 tháng 11 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
20887 Ngwaikin 2000 WP2 18 tháng 11 năm 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
20888 Siyueguo 2000 WB14 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20889 - 2000 WB15 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20890 - 2000 WN19 25 tháng 11 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
20891 - 2000 WN28 23 tháng 11 năm 2000 Haleakala NEAT
20892 MacChnoic 2000 WE75 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20893 Rosymccloskey 2000 WJ75 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20894 Krumeich 2000 WP93 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20895 - 2000 WU106 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
20896 Tiphene 2000 WW141 20 tháng 11 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
20897 Deborahdomingue 2000 WR142 20 tháng 11 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
20898 Fountainhills 2000 WE147 30 tháng 11 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
20899 - 2000 XB3 1 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
20900 - 2000 XW4 1 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20801-20900-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)