User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20701-20800-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
20701 - 1999 VL179 6 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20702 - 1999 VF195 3 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
20703 - 1999 VC203 8 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
20704 - 1999 WH 16 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
20705 - 1999 WH3 18 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
20706 - 1999 WY3 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
20707 - 1999 WW4 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
20708 - 1999 XH1 2 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
20709 - 1999 XM8 2 tháng 12 năm 1999 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
20710 - 1999 XP10 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
20711 - 1999 XF12 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20712 - 1999 XF13 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20713 - 1999 XA32 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20714 - 1999 XS36 7 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20715 - 1999 XB44 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20716 - 1999 XG91 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20717 - 1999 XG93 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20718 - 1999 XZ97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20719 Velasco 1999 XL99 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20720 - 1999 XP101 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20721 - 1999 XA105 9 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20722 - 1999 XZ109 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
20723 - 1999 XH113 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20724 - 1999 XO116 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
20725 - 1999 XP120 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
20726 - 1999 XE122 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
20727 - 1999 XV123 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
20728 - 1999 XD143 14 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20729 - 1999 XS143 15 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20730 Jorgecarvano 1999 XC151 9 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20731 Mothédiniz 1999 XH151 9 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20732 - 1999 XB167 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20733 - 1999 XE168 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20734 - 1999 XA169 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20735 - 1999 XU169 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20736 - 1999 XV170 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20737 - 1999 XJ189 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20738 - 1999 XG191 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20739 - 1999 XM193 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
20740 Sémery 1999 XB228 13 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20741 Jeanmichelreess 1999 XA230 7 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20742 - 1999 XJ261 14 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
20743 - 2000 AR6 2 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20744 - 2000 AO151 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20745 - 2000 AS185 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20746 - 2000 AL186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20747 - 2000 AM186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20748 - 2000 AP186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20749 - 2000 AD199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20750 - 2000 AF199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20751 - 2000 AA200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20752 - 2000 AP200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20753 - 2000 AW211 5 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
20754 - 2000 AD244 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20755 - 2000 BX6 27 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
20756 - 2000 BC19 27 tháng 1 năm 2000 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
20757 - 2000 CV52 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
20758 - 2000 CS94 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
20759 - 2000 CX96 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
20760 Chanmatchun 2000 DR8 27 tháng 2 năm 2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung
20761 - 2000 EA8 5 tháng 3 năm 2000 High Point D. K. Chesney
20762 - 2000 EE36 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
20763 - 2000 FQ9 31 tháng 3 năm 2000 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
20764 - 2000 FE38 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
20765 - 2000 JC40 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
20766 - 2000 PK11 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20767 - 2000 PN24 2 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20768 Langberg 2000 QO54 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20769 - 2000 QM65 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20770 - 2000 QT123 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20771 - 2000 QY150 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20772 Brittajones 2000 QL182 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20773 Aneeshvenkat 2000 QS208 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
20774 - 2000 RP3 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20775 - 2000 RU9 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20776 Juliekrugler 2000 RG10 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20777 - 2000 RX10 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20778 Wangchaohao 2000 RD11 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20779 Xiajunchao 2000 RN11 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20780 Chanyikhei 2000 RO11 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20781 - 2000 RX38 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20782 Markcroce 2000 RZ52 4 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20783 - 2000 RK55 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20784 Trevorpowers 2000 RN56 6 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20785 Mitalithakor 2000 RO60 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20786 - 2000 RG62 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20787 Mitchfourman 2000 RZ71 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20788 - 2000 SB29 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20789 Hughgrant 2000 SU44 28 tháng 9 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
20790 - 2000 SE45 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20791 - 2000 SH60 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20792 - 2000 SH88 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20793 Goldinaaron 2000 SF118 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20794 Ryanolson 2000 SD161 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20795 - 2000 SE161 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20796 Philipmunoz 2000 SN169 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20797 - 2000 SD172 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20798 Verlinden 2000 SH172 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20799 Ashishbakshi 2000 SU172 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
20800 - 2000 SV172 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20701-20800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)