User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20601-20700-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
20601 - 1999 RD197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20602 - 1999 RC198 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20603 - 1999 RT199 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20604 Vrishikpatil 1999 RW205 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20605 - 1999 RX209 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20606 Widemann 1999 RM214 5 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20607 Vernazza 1999 RR219 4 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20608 Fredmerlin 1999 RH224 7 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20609 - 1999 RO225 3 tháng 9 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
20610 - 1999 RK235 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
20611 - 1999 RL235 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
20612 - 1999 RT237 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
20613 - 1999 RE240 11 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20614 - 1999 SN3 24 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20615 - 1999 SZ3 29 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20616 Zeeshansayed 1999 SH6 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20617 - 1999 SA7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20618 Daniebutler 1999 SG7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20619 - 1999 SB10 30 tháng 9 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
20620 - 1999 SW10 30 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
20621 - 1999 TK11 9 tháng 10 năm 1999 Ametlla de Mar J. Nomen
20622 - 1999 TQ11 8 tháng 10 năm 1999 Kleť Kleť
20623 Davidyoung 1999 TS11 10 tháng 10 năm 1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon
20624 Dariozanetti 1999 TB12 9 tháng 10 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
20625 Noto 1999 TG20 9 tháng 10 năm 1999 Yanagida A. Tsuchikawa
20626 - 1999 TH21 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20627 - 1999 TF38 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20628 - 1999 TS40 5 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20629 - 1999 TB90 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20630 - 1999 TJ90 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20631 Stefuller 1999 TW91 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20632 Carlyrosser 1999 TC92 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20633 - 1999 TU93 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20634 Marichardson 1999 TP94 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20635 - 1999 TV96 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20636 - 1999 TC97 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20637 - 1999 TX103 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20638 Lingchen 1999 TV108 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20639 Michellouie 1999 TD109 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20640 - 1999 TF118 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20641 Yenuanchen 1999 TF121 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20642 Laurajohnson 1999 TC124 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20643 Angelicaliu 1999 TK142 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20644 Amritdas 1999 TN144 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20645 - 1999 TH149 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20646 Nikhilgupta 1999 TM150 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20647 - 1999 TQ155 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20648 - 1999 TF166 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20649 Miklenov 1999 TP170 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20650 - 1999 TG173 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20651 - 1999 TE219 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20652 - 1999 TY229 2 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20653 - 1999 TN245 7 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20654 - 1999 TO247 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20655 - 1999 TT248 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20656 - 1999 TX258 9 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20657 Alvarez-Candal 1999 TL261 14 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
20658 Bushmarinov 1999 TY270 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
20659 - 1999 UE 16 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20660 - 1999 UF 16 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20661 - 1999 UZ 16 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20662 - 1999 UC1 16 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20663 - 1999 UU2 19 tháng 10 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20664 - 1999 UV4 31 tháng 10 năm 1999 Modra A. Galád, J. Tóth
20665 - 1999 UQ8 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20666 - 1999 UX8 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20667 - 1999 UM11 27 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20668 - 1999 UN11 27 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20669 - 1999 UO13 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20670 - 1999 UA46 31 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20671 - 1999 UX48 31 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20672 - 1999 UU50 30 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
20673 Janelle 1999 VW 3 tháng 11 năm 1999 Farpoint G. Bell
20674 - 1999 VT1 4 tháng 11 năm 1999 Oohira T. Urata
20675 - 1999 VK6 5 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
20676 - 1999 VA7 8 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20677 - 1999 VT7 7 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20678 - 1999 VE9 8 tháng 11 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20679 - 1999 VU9 9 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20680 - 1999 VX9 9 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20681 - 1999 VH10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
20682 - 1999 VP23 14 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20683 - 1999 VT44 4 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
20684 - 1999 VW44 4 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
20685 - 1999 VX48 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20686 Thottumkara 1999 VX54 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20687 Saletore 1999 VQ60 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20688 - 1999 VR62 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20689 Zhuyuanchen 1999 VF63 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20690 Crivello 1999 VY66 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20691 1999 VY72 11 tháng 11 năm 1999 Siding Spring R. H. McNaught
20692 - 1999 VX73 1 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
20693 Ramondiaz 1999 VV81 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20694 - 1999 VT82 1 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
20695 - 1999 VM92 9 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20696 Torresduarte 1999 VJ95 9 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
20697 - 1999 VK115 9 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
20698 - 1999 VE127 9 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
20699 - 1999 VJ144 11 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
20700 - 1999 VG145 8 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/20601–20700&oldid=26431419”
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20601-20700-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)