User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20501-20600-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
20501 - 1999 RD10 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20502 - 1999 RG11 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20503 Adamtazi 1999 RX14 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20504 - 1999 RH15 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20505 - 1999 RE16 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20506 - 1999 RO17 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20507 - 1999 RU19 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20508 - 1999 RL25 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20509 - 1999 RL26 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20510 - 1999 RQ26 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20511 - 1999 RJ31 8 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20512 Rothenberg 1999 RW32 10 tháng 9 năm 1999 Drebach A. Knöfel
20513 Lazio 1999 RC34 10 tháng 9 năm 1999 Campo Catino F. Mallia, G. Masi
20514 - 1999 RD34 7 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20515 - 1999 RO34 11 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20516 - 1999 RP34 11 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20517 Judycrystal 1999 RB35 11 tháng 9 năm 1999 Olathe L. Robinson
20518 Rendtel 1999 RC36 12 tháng 9 năm 1999 Drebach A. Knöfel
20519 - 1999 RH36 12 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20520 - 1999 RC38 13 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20521 - 1999 RM38 13 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
20522 Yogeshwar 1999 RK40 13 tháng 9 năm 1999 Drebach A. Knöfel
20523 - 1999 RZ41 13 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20524 Bustersikes 1999 RJ42 13 tháng 9 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
20525 - 1999 RU43 14 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
20526 Bathompson 1999 RZ45 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20527 Dajowestrich 1999 RO48 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20528 Kyleyawn 1999 RL50 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20529 Zwerling 1999 RM53 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20530 Johnayres 1999 RG55 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20531 Stevebabcock 1999 RW57 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20532 Benbilby 1999 RL64 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20533 Irmabonham 1999 RO72 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20534 Bozeman 1999 RU74 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20535 Marshburrows 1999 RV74 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20536 Tracicarter 1999 RF81 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20537 Sandraderosa 1999 RO82 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20538 - 1999 RN84 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20539 Gadberry 1999 RT86 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20540 Marhalpern 1999 RV86 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20541 - 1999 RN93 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20542 - 1999 RD94 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20543 - 1999 RZ98 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20544 Kimhansell 1999 RG100 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20545 Karenhowell 1999 RS104 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20546 - 1999 RA105 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20547 - 1999 RD105 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20548 - 1999 RM107 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20549 - 1999 RH110 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20550 - 1999 RX110 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20551 - 1999 RE112 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20552 - 1999 RU112 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20553 Donaldhowk 1999 RQ113 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20554 - 1999 RW114 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20555 Jennings 1999 RC115 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20556 Midgekimble 1999 RZ115 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20557 Davidkulka 1999 RB116 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20558 - 1999 RN117 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20559 Sheridanlamp 1999 RJ118 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20560 - 1999 RX118 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20561 - 1999 RE120 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20562 - 1999 RV120 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20563 - 1999 RG121 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20564 Michaellane 1999 RT122 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20565 - 1999 RR123 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20566 Laurielee 1999 RV125 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20567 McQuarrie 1999 RS129 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20568 Migaki 1999 RC130 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20569 - 1999 RP132 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20570 Molchan 1999 RV133 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20571 Tiamorrison 1999 RA135 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20572 Celemorrow 1999 RN137 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20573 Garynadler 1999 RW137 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20574 Ochinero 1999 RZ139 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20575 - 1999 RL142 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20576 Marieoertle 1999 RG148 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20577 - 1999 RM148 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20578 - 1999 RH149 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20579 - 1999 RX149 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20580 Marilpeters 1999 RG151 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20581 Prendergast 1999 RQ152 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20582 Reichenbach 1999 RP154 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20583 Richthammer 1999 RK158 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20584 Brigidsavage 1999 RP159 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20585 Wentworth 1999 RG160 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20586 Elizkolod 1999 RR160 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20587 Jargoldman 1999 RD162 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20588 - 1999 RM166 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20589 Hennyadmoni 1999 RQ168 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20590 Bongiovanni 1999 RN172 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20591 Sameergupta 1999 RC177 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20592 - 1999 RV177 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20593 Freilich 1999 RM180 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20594 - 1999 RP183 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20595 Ryanwisnoski 1999 RT188 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20596 - 1999 RX188 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20597 - 1999 RA192 11 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20598 - 1999 RO194 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20599 - 1999 RD196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
20600 Danieltse 1999 RC197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20501-20600-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)