User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20301-20400-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
20301 Thakur 1998 FY99 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20302 Kevinwang 1998 FW100 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20303 Lindwestrick 1998 FU101 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20304 Wolfson 1998 FA102 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20305 Feliciayen 1998 FU102 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20306 Richarnold 1998 FC106 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20307 Johnbarnes 1998 FH106 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20308 - 1998 FP109 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20309 Batalden 1998 FD110 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20310 - 1998 FD117 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20311 Nancycarter 1998 FH117 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20312 Danahy 1998 FH118 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20313 Fredrikson 1998 FM122 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20314 Johnharrison 1998 FN126 28 tháng 3 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
20315 - 1998 FD130 22 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20316 Jerahalpern 1998 FU138 28 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20317 Hendrickson 1998 FD144 29 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
20318 - 1998 GZ 3 tháng 4 năm 1998 Oohira T. Urata
20319 - 1998 GK1 5 tháng 4 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
20320 - 1998 GH8 2 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20321 Lightdonovan 1998 HJ19 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20322 - 1998 HZ20 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20323 Tomlindstom 1998 HC21 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20324 Johnmahoney 1998 HF22 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20325 - 1998 HO27 21 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
20326 - 1998 HG37 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20327 - 1998 HQ39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20328 - 1998 HS42 30 tháng 4 năm 1998 Lime Creek R. Linderholm
20329 Manfro 1998 HQ43 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20330 Manwell 1998 HY44 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20331 Bijemarks 1998 HH45 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20332 - 1998 HO49 25 tháng 4 năm 1998 Haleakala NEAT
20333 Johannhuth 1998 HH51 25 tháng 4 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20334 Glewitzky 1998 HL51 25 tháng 4 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20335 Charmartell 1998 HK57 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20336 Gretamills 1998 HY61 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20337 Naeve 1998 HP83 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20338 Elainepappas 1998 HA86 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20339 Eileenreed 1998 HM88 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20340 Susanruder 1998 HR91 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20341 Alanstack 1998 HX91 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20342 Trinh 1998 HB97 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20343 Vaccariello 1998 HC100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20344 - 1998 HF103 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
20345 Davidvito 1998 HH114 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20346 - 1998 HZ114 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20347 Wunderlich 1998 HM121 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20348 - 1998 HK122 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20349 - 1998 HU123 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20350 - 1998 HV125 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20351 Kaborchardt 1998 HN127 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20352 Pinakibose 1998 HC129 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20353 - 1998 HD129 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20354 Rebeccachan 1998 HA139 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20355 Saraclark 1998 HD146 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20356 - 1998 HG147 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20357 Shireendhir 1998 HP147 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
20358 Dalem 1998 HD148 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
20359 - 1998 JR 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
20360 Holsapple 1998 JO2 1 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20361 Romanishin 1998 JD3 1 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20362 Trilling 1998 JH3 1 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20363 Komitov 1998 KU1 18 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20364 Zdeněkmiler 1998 KC5 20 tháng 5 năm 1998 Kleť Kleť
20365 - 1998 KD5 24 tháng 5 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
20366 Bonev 1998 KP8 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20367 Erikagibb 1998 KT8 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20368 - 1998 KF10 27 tháng 5 năm 1998 Lake Clear K. A. Williams
20369 - 1998 KE16 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20370 - 1998 KR29 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20371 Ekladyous 1998 KE30 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20372 Juliafanning 1998 KS35 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20373 Fullmer 1998 KX37 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20374 - 1998 KD38 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20375 Sherrigerten 1998 KU38 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20376 Joyhines 1998 KB44 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20377 Jakubisin 1998 KX46 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20378 - 1998 KZ46 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20379 Christijohns 1998 KS47 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20380 - 1998 KW47 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20381 - 1998 KX47 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20382 - 1998 KW49 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20383 - 1998 KU51 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20384 - 1998 KW51 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20385 - 1998 KS53 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20386 - 1998 KK54 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20387 - 1998 KP54 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20388 - 1998 KZ54 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20389 - 1998 KA55 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20390 - 1998 KK55 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20391 - 1998 KT55 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
20392 Mikeshepard 1998 MA8 19 tháng 6 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
20393 Kevinlane 1998 MZ8 19 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
20394 Fatou 1998 MQ17 28 tháng 6 năm 1998 Prescott P. G. Comba
20395 - 1998 MY29 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
20396 - 1998 MF32 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
20397 - 1998 MR35 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
20398 - 1998 NQ 11 tháng 7 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
20399 Michaelesser 1998 OO 20 tháng 7 năm 1998 Caussols ODAS
20400 - 1998 OB4 24 tháng 7 năm 1998 Caussols ODAS
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/20301–20400&oldid=26435704”
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20301-20400-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)