User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19901-20000-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19901-20000-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19901 -</​td>​
 +<​td>​2191 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19902 -</​td>​
 +<​td>​3420 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19903 -</​td>​
 +<​td>​3464 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19904 -</​td>​
 +<​td>​3487 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19905 -</​td>​
 +<​td>​4086 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19906 -</​td>​
 +<​td>​4138 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19907 -</​td>​
 +<​td>​4220 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19908 -</​td>​
 +<​td>​4324 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19909 -</​td>​
 +<​td>​4326 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19910 -</​td>​
 +<​td>​5078 T-3</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19911 -</​td>​
 +<​td>​1933 FK</​td>​
 +<​td>​26 tháng 3 năm 1933</​td>​
 +<​td>​Uccle</​td>​
 +<​td>​F. Rigaux
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19912 Aurapenenta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1955 RE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1955</​td>​
 +<​td>​Brooklyn</​td>​
 +<​td>​Đại học Indiana
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19913 Aigyptios</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1973 SU<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1973</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19914 Klagenfurt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1973 UK<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1973</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19915 Bochkarev</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1974 RX<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1974</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​N. S. Chernykh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19916 Donbass</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1976 QH<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 1976</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​N. S. Chernykh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19917 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1977 EE<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 3 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Kiso</​td>​
 +<​td>​H. Kosai, K. Hurukawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19918 -</​td>​
 +<​td>​1977 PB</​td>​
 +<td>6 tháng 8 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Mount Stromlo</​td>​
 +<​td>​C.-I. Lagerkvist
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19919 Pogorelov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1977 TQ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1977</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​L. I. Chernykh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19920 -</​td>​
 +<​td>​1978 NF</​td>​
 +<​td>​10 tháng 7 năm 1978</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin, E. M. Shoemaker
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19921 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1978 VV<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1978</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin, S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19922 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1978 VV<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1978</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin, S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19923 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1978 VA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1978</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin, S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19924 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1979 MQ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 6 năm 1979</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin, S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19925 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1979 QD<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 8 năm 1979</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​C.-I. Lagerkvist
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19926</​td>​
 +<​td>​1979 YQ</​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1979</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne, E. R. Netto
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19927 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1980 FM<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 3 năm 1980</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​C.-I. Lagerkvist
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19928 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 DB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 2 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19929 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 DL<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 2 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19930 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EV<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19931 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EF<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19932 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EU<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19933 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EW<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19934 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EG<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19935 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EG<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19936 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EZ<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19937 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EF<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19938 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EN<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19939 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EG<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19940 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EK<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19941 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 ES<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19942 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EV<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19943 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EB<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19944 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EF<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19945 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 ET<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19946 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EB<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19947 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EE<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19948 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EP<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19949 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EM<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19950 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EP<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19951 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1982 UW<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1982</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​G. Aldering
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19952 Ashkinazi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1982 UV<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1982</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​L. G. Karachkina
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19953 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1982 VU<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1982</​td>​
 +<​td>​Kiso</​td>​
 +<​td>​H. Kosai, K. Hurukawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19954 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1982 VY<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1982</​td>​
 +<​td>​Kiso</​td>​
 +<​td>​H. Kosai, K. Hurukawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19955 Hollý</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1984 WZ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1984</​td>​
 +<​td>​Piszkéstető</​td>​
 +<​td>​M. Antal
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19956 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1985 QW<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 8 năm 1985</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19957 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1985 QG<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 1985</​td>​
 +<​td>​Smolyan</​td>​
 +<​td>​Bulgarian National Observatory
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19958</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1985 RN<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 9 năm 1985</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19959 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1985 UJ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 10 năm 1985</​td>​
 +<​td>​Kvistaberg</​td>​
 +<​td>​C.-I. Lagerkvist
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19960</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 CN<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 2 năm 1986</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19961</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 QP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 8 năm 1986</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19962 Martynenko</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 RV<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1986</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​L. I. Chernykh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19963 -</​td>​
 +<​td>​1986 TR</​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1986</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Brorfelde</​td>​
 +<​td>​P. Jensen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19964 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1987 BX<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 1 năm 1987</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19965</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1987 RO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1987</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19966 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1987 SL<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 9 năm 1987</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Brorfelde</​td>​
 +<​td>​P. Jensen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19967</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1987 SN<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1987</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19968 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 FE<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​W. Ferreri
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19969 Davidfreedman</​td>​
 +<​td>​1988 PR</​td>​
 +<​td>​11 tháng 8 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​A. J. Noymer
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19970 Johannpeter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RJ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19971</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RZ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19972</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RD<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19973 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RZ<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19974 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 GR<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19975 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 GX<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19976 -</​td>​
 +<​td>​1989 TD</​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Chions</​td>​
 +<​td>​J. M. Baur
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19977 -</​td>​
 +<​td>​1989 TQ</​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Kani</​td>​
 +<​td>​Y. Mizuno, T. Furuta
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19978 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 TN<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19979 -</​td>​
 +<​td>​1989 VJ</​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Yorii</​td>​
 +<​td>​M. Arai, H. Mori
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19980 Barrysimon</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 WF<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 11 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, D. H. Levy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19981 Bialystock</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 YB<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Haute Provence</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19982 Barbaradoore</​td>​
 +<​td>​1990 BJ</​td>​
 +<​td>​22 tháng 1 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19983 -</​td>​
 +<​td>​1990 DW</​td>​
 +<​td>​18 tháng 2 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​M. Matsuyama, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19984 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 EP<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19985 -</​td>​
 +<​td>​1990 GD</​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19986</​td>​
 +<​td>​1990 KD</​td>​
 +<​td>​20 tháng 5 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19987</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 QJ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19988</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 QW<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 8 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19989</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 RN<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19990 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SE<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19991 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SW<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19992 Schönbein</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TS<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19993 Gunterseeber</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TK<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19994 Tresini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TJ<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​L. G. Karachkina, G. R. Kastel'​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19995 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 VU<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19996 -</​td>​
 +<​td>​1990 WZ</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19997 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 WM<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19998 Binoche</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 WP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19999 Depardieu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 BJ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 1 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Haute Provence</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20000 Varuna</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WR<​sub>​106</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181030102124
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.112 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2155/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19006/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3423/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​42.586 ​     1 -total
 + ​61.71% ​  ​26.282 ​    76 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​19.95% ​   8.494      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 + ​14.86% ​   6.329     76 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  7.64%    3.253      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  5.64%    2.403      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  4.94%    2.105      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.88%    2.077      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.98%    1.268      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861318-0!canonical and timestamp 20181030102124 and revision id 26426421
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19901-20000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)