User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19701-19800-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
19701 - 1999 SH19 29 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19702 - 1999 SK23 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19703 - 1999 TJ4 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19704 Medlock 1999 TU8 7 tháng 10 năm 1999 Hudson S. Brady
19705 - 1999 TR10 7 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
19706 - 1999 TU11 10 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić
19707 Tokunai 1999 TZ12 8 tháng 10 năm 1999 Nanyo T. Okuni
19708 - 1999 TM32 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19709 - 1999 TT105 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19710 - 1999 TC185 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19711 - 1999 TG219 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
19712 - 1999 TL220 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
19713 - 1999 TV228 3 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19714 - 1999 UD 16 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19715 - 1999 UA4 27 tháng 10 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
19716 - 1999 UH23 28 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
19717 - 1999 UZ40 16 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
19718 Albertjarvis 1999 VF2 5 tháng 11 năm 1999 Jornada D. S. Dixon
19719 Glasser 1999 VB9 9 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19720 - 1999 VP10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
19721 Wray 1999 VW11 10 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19722 - 1999 VU47 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
19723 - 1999 VG87 4 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
19724 - 1999 VR114 9 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
19725 - 1999 WT4 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
19726 - 1999 XL 1 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19727 Allen 1999 XS2 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19728 - 1999 XQ14 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19729 - 1999 XZ15 6 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19730 Machiavelli 1999 XO36 7 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19731 - 1999 XA151 9 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19732 - 1999 XF165 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19733 - 1999 XA166 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19734 - 1999 XE175 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19735 - 1999 XN212 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19736 - 2000 AM51 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19737 - 2000 AQ51 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19738 Calinger 2000 AS97 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19739 - 2000 AL104 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19740 - 2000 AG138 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19741 Callahan 2000 AN141 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19742 - 2000 AS162 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19743 - 2000 AF164 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19744 - 2000 AC176 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19745 - 2000 AP199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19746 - 2000 AE200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19747 - 2000 AK245 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19748 - 2000 BD5 27 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19749 - 2000 CG19 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19750 - 2000 CM62 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19751 - 2000 CG63 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19752 - 2000 CH67 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19753 - 2000 CL94 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19754 Paclements 2000 CG95 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19755 - 2000 EH34 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
19756 - 2000 EW50 9 tháng 3 năm 2000 Majorca À. López, R. Pacheco
19757 - 2000 GK1 2 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
19758 Janelcoulson 2000 GH100 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
19759 - 2000 GU146 12 tháng 4 năm 2000 Haleakala NEAT
19760 - 2000 GK160 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
19761 - 2000 JP10 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
19762 Lacrowder 2000 JQ57 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
19763 Klimesh 2000 MC 18 tháng 6 năm 2000 Haleakala NEAT
19764 - 2000 NF5 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19765 - 2000 NM11 10 tháng 7 năm 2000 Valinhos Valinhos
19766 Katiedavis 2000 OH4 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19767 - 2000 ON5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19768 Ellendoane 2000 OX14 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19769 Dolyniuk 2000 OP18 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19770 - 2000 OP22 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19771 - 2000 OF44 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19772 - 2000 OU46 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19773 - 2000 OJ50 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19774 - 2000 OS51 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19775 Medmondson 2000 PY 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19776 Balears 2000 PA5 4 tháng 8 năm 2000 Ametlla de Mar J. Nomen
19777 - 2000 PU7 2 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19778 Louisgarcia 2000 QE29 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19779 - 2000 QU53 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19780 - 2000 QE65 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19781 - 2000 QK68 26 tháng 8 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh
19782 - 2000 QT68 30 tháng 8 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19783 Antoniromanya 2000 QF71 27 tháng 8 năm 2000 Ametlla de Mar J. Nomen
19784 - 2000 QJ81 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19785 - 2000 QU103 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19786 - 2000 QR104 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19787 Betsyglass 2000 QV114 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19788 Hunker 2000 QV116 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19789 Susanjohnson 2000 QP149 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19790 - 2000 RU10 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19791 - 2000 RV15 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19792 - 2000 RO33 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19793 - 2000 RX42 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19794 - 2000 RV49 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19795 - 2000 RJ50 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19796 - 2000 RX50 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19797 - 2000 RO51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19798 - 2000 RP51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19799 - 2000 RT51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19800 - 2000 RX51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19701-19800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)